Het nieuwe economische herstelplan van de Europese Unie (EU) onderscheidt zich door haar focus op klimaatactie, duurzame investeringen en het Fair Transition Fund. Als onderdeel van deze overeenkomst stelt de EU tegen 2023 ook een koolstofaanpassing voor aan de grens over invoer, ook wel een koolstofgrensbelasting genoemd. Simpel gezegd, het is een belasting op ingevoerde goederen zoals staal of beton, waarvan het totaal afhangt van de koolstofemissies in verband met de productie van die goederen.

Het argument is dat aanpassingen aan de grens koolstof druk zullen uitoefenen op ontwikkelingslanden om hun emissies te verminderen en het speelveld gelijk te trekken voor lokale bedrijven die koolstofarme producten maken. Het idee wordt niet alleen onderzocht in Europa: verschillende Amerikaanse organisaties en voormalige Democratische presidentskandidaten, waaronder senator Elizabeth Warren, hebben het idee van koolstofaanpassingen aan de grenzen voorgesteld als een mechanisme voor de Verenigde Staten om internationale klimaatactie te leiden.

Hoewel unilaterale koolstofaanpassingen aan de grenzen op het eerste gezicht gewoon redelijk lijken, vertegenwoordigen ze in feite een nieuwe vorm van economisch imperialisme en zijn ze in strijd met de beginselen van billijkheid die zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs (Frankrijk) (pdf). In artikel 2 wordt duidelijk gesteld dat de overeenkomst “zodanig wordt toegepast dat de billijkheid en het beginsel van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden weerspiegelen”. Zonder de aanvaarding van landen als India en China dreigen koolstofaanpassingen aan de grenzen een klimaatsanctiesregime te worden.

Een korte geschiedenisles kan nuttig zijn om het probleem te begrijpen. Het feit dat China, India en andere ontwikkelingslanden afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen om hun economieën te stimuleren is geen toeval. De groeimodellen zijn het gevolg van de wereldwijde dominantie van het Westen na de Tweede Wereldoorlog op economisch, politiek en financieel gebied.

Tot voor kort verstrekten internationale organisaties zoals de Wereldbankgroep (pdf) financiering aan ontwikkelingslanden om hun infrastructuur voor fossiele brandstoffen uit te breiden, waaronder kolencentrales. In deze landen, zelfs vandaag de dag, winning industrieën zoals mijnbouw, olie en gas worden bijna altijd geleid door westerse multinationale bedrijven, met de actieve steun van westerse regeringen. Deze investeringen dwingen ontwikkelingslanden om de komende decennia een emissierijke ontwikkelingslijn te handhaven.

Het is nogal hypocriet om deze ontwikkeling van fossiele brandstoffen actief te bevorderen en ontwikkelingslanden te straffen voor de emissies die zij produceren door koolstofaanpassingen aan de grenzen. Ook oneerlijk. Immers, deze zelfde krachten van globalisering hielp de ontwikkelde wereld te wijzigen productie en uitbesteden van de vervuiling lasten aan China en andere ontwikkelingslanden.