Als we de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch verminderen en de kustbescherming versterken, zullen hoogwater en opkomende stormen economieën en gemeenschappen over de hele wereld verwoesten.

Tegen het einde van de eeuw, stijgende kust overstromingen veroorzaakt door de stijgende zeespiegel zal in gevaar brengen meer dan 250 miljoen mensen en schade veroorzaken van bijna 11 biljoen euro in gebouwen en kustinfrastructuur, volgens een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers aan de Universiteit van Melbourne, Australië. En dat alles is onder een relatief optimistische klimaatverandering scenario.

De bevindingen: Onderzoek is gebaseerd op de simulatie van getijden, stormen, golfbeweging en regionale zeespiegelstijging, onder verschillende unSO IPCC broeikasgasemissiescenario’s. Het bedrag van 11 biljoen euro doet zich voor als er geen maatregelen worden genomen om de kusten te versterken met keerwanden of andere bescherming, en dat de koolstofdioxidevervuiling rond 2040 piekt en daarna begint te dalen, wat een scenario van matige emissies zou zijn.

Worst case scenario: in een scenario waarin de emissies blijven stijgen ongecontroleerd tijdens de eeuw, kust overstromingen zou bedreigen bijna 290 miljoen mensen en kost ongeveer 12 biljoen euro in de kust activa, of 20% van het mondiale bbp. (Echter, sommige klimaat onderzoekers beweren dat dit “RCP8.5” scenario wordt steeds minder waarschijnlijk, gezien de stappen die sommige landen al hebben genomen om de uitstoot af te vlakken.)

Daarvoor: in slechts 30 jaar zouden bijna 204 miljoen mensen en meer dan 9 miljard euro aan activa kunnen worden blootgesteld aan overstromingen aan de kust, respectievelijk 16% en 14% meer dan nu, in een gematigd scenario.

Noord-Australië, Noordwest-Europa, zuidoost-China, de oostkust van de VS, Bangladesh en verschillende Indiase staten zal een bijzonder hoog risico van frequente en uitgebreide overstromingen, volgens de studie.